Joulukuu 2007
Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Tuulta purjeisiin Täydennyskoulutuksesta!

Koulutus- ja asiantuntija-alat:

  • Tieto- ja viestintätekniikka
  • Johtaminen, esimiestyö, työyhteisöjen kehittäminen
  • Liiketalous, markkinointi, asiakaspalvelu
  • Sosiaali- ja terveysala

Koulutustarjonta ja yhteistyömuodot:

  • Intensiivikoulutukset
  • Pitkäjänteiset, laaja-alaiset yhteistyömallit
  • Erikoitumisopinnot
  • Konsultointi ja asiantuntijapalvelut
  • Hankkeet ja aluekehitystyö

Katso lisää: www.oamk.fi/tako/koulutustarjonta

Kulmakivinä joustavuus, asiakaslähtöisyys ja ajankohtaisuus

Täydennyskoulutusyksikkö on tarjonnut Oulun seudulla laaja-alaisia asiantuntijapalveluja jo noin kahdenkymmenen vuoden ajan. Uusia tuulia Täydennyskoulutuksen omiin purjeisiin on tuonut syyskuinen muutto viihtyisiin toimitiloihin Oulun keskustaan osoitteeseen Torikatu 23. Neljänteen kerrokseen on saneerattu Täydennyskoulutukselle atk- ja ryhmätyötiloja sekä henkilöstön työskentelytilat.

Täydennyskoulutuksen asiakasryhmät muodostuvat sekä yrityksistä että julkisista organisaatioista. Kaikkea toimintaa ohjaa vahvasti asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen.

”Keskeiset toimintaperiaatteemme on asiakaslähtöisyys ja joustavuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koulutuspakettimme räätälöidään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Koulutusyhteistyö voi kestää muutamista päivistä kuukausiin tai vuosiin”, kertoo Täydennyskoulutuksen koulutuspäällikkö Anu Vuorinen.

Toiminnan kulmakiviä Vuorinen kuvaa seuraavasti: ”Toimintamme pohjaa vahvasti myös ajankohtaisuuteen ja uusien tuulten aistimiseen: Täydennyskoulutus pyrkii aktiivisesti ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja niistä aiheutuvia koulutustarpeita verkostoitumalla alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.”

Täydennyskoulutuksen vahvuutena voidaan nähdä myös sen joustavuus vastata asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin nopeallakin aikajänteellä. Toisaalta taas ammattikorkeakoulun sisäiset asiantuntijaverkostot ja muut yhteisyökumppanit mahdollistavat ns. suuren toimijan kapasiteetin.

”Toimintamme mahdollistaja on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö sekä laaja yhteistyökumppaniverkosto”, kertoo Vuorinen.

Laaja-alainen tarjonta

Täydennyskoulutuksen koulutustarjonta on varsin laaja-alaista. Keskeinen asiantuntemus liittyy tieto- ja viestintätekniikkaan, liiketalouteen, johtamiseen ja työyhteisöjen kehittämiseen sekä sosiaali- ja terveysalaan.

Täydennyskoulutus tarjoaa yrityksille myös valmiita intensiivikoulutuspäiviä, joista löytyy lisätietoa internet-sivuilta (www.oamk.fi/tako/koulutustarjonta ).

Pidempikestoisen koulutuksen osalta Täydennyskoulutuksella on tarjolla monipuolisia 30 opintopisteen laajuisia erikoistumisopintoja. Esimerkiksi tammikuussa 2008 käynnistyy viisi eri koulutuskokonaisuutta liittyen esimiestyöhön, assistenttivalmiuksien kehittämiseen, ohjelmointiin sekä opetusteknologiaan. Erikoistumisopintojen tavoitteena on syventää osallistujien työelämälähtöistä erityisosaamista ja antaa uusia näkökulmia ajankohtaisista teemoista.

”Positiivista palautetta asiakkailtaan Täydennyskoulutusyksikkö on saanut erityisesti siitä, että koulutukset ovat antaneet konkreettisia työkaluja ja uusia ideoita osallistujien omaan arkityöhön”, kertoo Vuorinen.

Aktiivisesti mukana aluekehitystyössä

Täydennyskoulutus on myös aktiivisesti mukana aluekehitystyössä hankkeiden muodossa. Parhaillaan meneillään on mm. NEID-hanke, jonka tarkoituksena on tukea koulutuksellisin elementein Pohjois-Suomen elektroniikkateollisuuden kehitystä. Lisäksi käynnissä ovat myös mm. naisyrittäjille ja -johtajille suunnattu MBA-koulutushanke, Koillismaan yrittäjille kohdennettu Osaamista ja laatua yrityksen toimintaan –hanke sekä sote-alan hanke Mukana muutoksessa.

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä puhelimitse (050 553 1279) tai sähköpostilla anu.vuorinen@oamk.fi , niin keskustellaan juuri teidän organisaatiollenne soveltuvasta koulutuspaketista tai muista asiantuntijapalveluista.

Muusta koulutustarjonnasta antaa lisätietoja koulutussihteeri Aulikki Suokas 050 3013225, aulikki.suokas@oamk.fi

Pk-yritysten kehittämistarpeisiin liittyvästä hanketoiminnasta ja TE-keskuksen yhteishankintakoulutuksesta lisätietoja tarjoaa yksikönjohtaja Erkki Komminaho 0500 696699, erkki.komminaho@oamk.fi

Lisätietoja www.oamk.fi/tako .

Tervetuloa kehittämään ja kehittymään!

« Takaisin

Oulun

kauppakamarin

sähköinen uutiskirje