Kesäkuu 2009
Ydinvoimala sijoitettava Pyhäjoelle

 

Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa, energiaomavaraisuuden nostamiseksi ja EU:n jäsenvaltoille asetettujen sitovien energiatavoitteiden johdosta. Oulun kauppakamari tukee kuudennen ydinvoimalayksikön rakentamista Suomeen ja että ydinvoimalan sijaintipaikkana olisi Pyhäjoki. Voimala tuo sekä investointi- että käyttöaikana erittäin merkittävän taloudellisen ja työllistävän piristysruiskeen koko Pohjois-Suomeen.

Oulun kauppakamari lausui viimeksi 16.3.2009 energiakannanottonsa ja informoi sen myös alueensa kansanedustajille. Oulun kauppakamari ja sen kauppakamariosastot Raahessa ja Kalajokilaaksossa ovat määrätietoisesti tuoneet esille alueen väestölle investoinnin positiivisia vaikutuksia talousalueella ja viestineet faktoilla asiasta tiedotusvälineiden kautta. Pyhäjoen ja sen naapurikuntien sekä laajemmin tarkastellen alueellisesti, suhtautuminen ydinvoimalan rakentamiseksi Pyhäjoelle on enemmistöltään myönteistä. Raahessa ja Oulaisissa sekä eräissä muissakin alueen kunnissa viime vuosien aikana tapahtuneet teollisuuden rakennemuutokset ovat aiheuttaneet vakavia ongelmia työllisyyden osalta, mutta toisaalta alueella on sitä kautta löydettävissä hyvin teollista perintöä ja henkilöstöä niin rakentamis- kuin käyttövaiheessa.

Myös Fennovoiman suuntaan alueen elinkeinoelämä on esittänyt innostuksensa voimalan sijoittamiseksi Pyhäjoelle. Alueen elinkeinoelämän valmiuksia rakentamisajan osalta on selvitetty ja lisäksi käynnistetty myös projektikoulusta suurhankkeiden läpiviemisen onnistumiseksi. Valmiuksia siis löytyy ja niitä edelleen viritetään jo etukäteen.

Fennovoiman ydinvoimainvestoinnin vaihtoehtoiset sijoittamispaikkakunnat ovat kaikki rannikolla, mikä on tekninen reunaehto. Sijoittamisen osalta ei tästä näkökulmasta ole siis merkittävää eroa paikkakuntavaihtoehtojen välillä, tosin Pyhäjoella rannikkomeri on syvempi kuin muilla vaihtoehdoilla ja näin ollen sillä voi olla teknisesti positiivista merkitystä.

Maanomistus- ja kaava-asiat etenevät kaikilla paikkakunnilla suunnilleen samaan tahtiin. Oulun kauppakamari on lausunut Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavaluonnokseen myönteiseen henkeen, todeten kaavoitusprosessin edenneen systemaattisesti ja toivonut sen valmistuvan ripeästi nopeuttaen myös alueen yleiskaavan ja asemakaavan laadintaa. Myös valtatie 8:n ja logistiikan osalta on osattava huomioida mahdollisen ydinvoimalan sijoittumisen tarpeet. Lisäksi lausunnossa todettiin alueella tarvittavan aluevarauksia muulle voimalan toimintaan tarvittaville yritys- ja palvelutoiminnalle. Kaavaluonnoksessa on huomioitu myös tarvittavat sähköverkkoinvestoinnit.

Elinkeinoelämän viesti on alueelta yksimielinen asian puolesta ja voimalan saamiseksi Pyhäjoelle. Sama kanta kauppakamarin kanssa on esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan yrittäjäjärjestöllä. Toivomme, että monien mielipiteiden joukossa elinkeinoelämän mielipiteellä on merkityksensä. Onhan se hyvinvoinnin moottori yhteiskunnan muidenkin sektoreiden näkökulmasta.

 

« Takaisin

Oulun

kauppakamarin

sähköinen uutiskirje