Arkisto
Draivi - yhteistyöllä osaavat ihmiset pysymään Oulun seudulla

DRAIVI - yhteistyöllä osaavat ihmiset pysymään Oulun seudulla

Oulun seudulla on käynnistynyt vuoden alussa DRAIVI-työllisyysohjelma (www.ouka.fi/draivi ), jonka keskeisimpänä tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen alueelle. Tällä hetkellä Etelä-Suomi houkuttelee koulutettua väkeä paremmilla työllistymismahdollisuuksilla. DRAIVIn pyrkimyksenä on edistää etenkin nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymistä luomalla yhteisöllinen asenne työllistämiseen. DRAIVI-työllisyysohjelma on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2007–2013.

DRAIVI Linkki -hanke vahvistaa opiskeluaikaisia työelämäyhteyksiä

DRAIVI-työllisyysohjelman käynnistävässä DRAIVI Linkki -hankkeessa keskitytään opiskeluaikaisten työelämäyhteyksin syventämiseen. Tavoitteena on leventää siltaa opiskelijoiden ja työelämän välillä, jotta nuorten mahdollisuudet koulutusalaa ja -tasoa vastaavan työkokemuksen hankkimiseen paranevat. DRAIVI Linkki ESR-hanketta rahoittavat Oulun lääninhallitus ja Oulun kaupunki.

Mistä uusia osaajia?

Harjoittelu/työssäoppiminen tarjoaa oivan mahdollisuuden saada uusia osaajia yritykseen ja opettaa heidät talon tavoille ilman suuria kustannuksia. Nuorten osaajien ottaminen harjoitteluun/työssäoppimaan luo yrityksestä positiivista kuvaa myös ulkopuolisille. Opiskelijat ovat motivoituneita tekemään töitä ja antamaan itsestään hyvän kuvan - he ymmärtävät, että suoriutumalla tehtävistään hyvin heillä on mahdollisuuksia saada töitä myös jatkossa.

DRAIVI Linkki -hanke järjestää torstaina 20.9.2007 klo 14.00–16.30 koulutustilaisuuden, jossa kerrotaan muun muassa eri oppilaitosten harjoittelijoille/työssäoppijoille sopivista työtehtävistä. Lisätietoja koulutuksesta osoitteessa: www.ouka.fi/draivi/ajankohtaista.html .

Oletko kiinnostunut jakamaan kokemuksiasi nuoren osaajan kanssa?

Yrittäjä voi toimia mentorina eli neuvonantajana yrittäjyydestä kiinnostuneelle opiskelijalle. Samalla yrittäjä saa kontakteja mahdollisiin uusiin työntekijöihin sekä mahdollisuuden tarkastella työtään uudesta näkökulmasta ja kehittää toimintatapojaan. Lisätietoja mentoroinnista osoitteessa: www.ouka.fi/draivi/ajankohtaista.html .

 

 

« Takaisin

Oulun

kauppakamarin

sähköinen uutiskirje