Arkisto
Meranti - Siivouspalvelujen asiantuntija

Merantin toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaita siivouspalveluita asiakas- ja työntekijälähtöisesti. Tavoitteenamme on olla jatkossakin oululainen johtava puhtausalan edelläkävijä. Suoritamme siivousalan monipuolisia toimeksiantoja tuotteistamalla palveluitamme.

Toimintamme positiivisia ympäristövaikutuksia ovat viihtyisän ja terveellisen työ- ja asuinympäristön luominen. Laadukkaalla siivouksella pystymme vaikuttamaan eri pintamateriaalien kulumiseen, likaantumiseen ja vaurioitumiseen. Näin ollen pintojen korjauksen ja uusimisen tarve vähenee kiinteistön elinkaaren osa-alueilla.

Toimintamme suurimpia negatiivisia ympäristövaikutuksia ovat fossiilisten polttoaineiden käyttö sekä siivouksessa käytettävät kemikaalit.

Otamme toiminnassamme huomioon ympäristön ja näin luomme perustan ennalta ehkäisevälle ympäristötyölle, mikäli se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kohtuullista.

Käytämme luonnonvaroja harkiten ja pyrimme käyttämään tuotteita, jotka ovat kierrätettäviä ja valmistettu uusiutuvista luonnonvaroista.

Vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa, asetamme ympäristövaateita yhteistyökumppaneillemme ja itsellemme.

Parannamme jatkuvasti työntekijöidemme osaamista ja kannustamme heidän osallistumistaan ympäristötyöhömme.

Viranomaisten asettamat lait ja asetukset ovat vähimmäisvaatimuksemme. Noudattamalla ympäristöpolitiikkaamme takaamme jatkuvan kehityksen.

Meranti

Antti Pietilä Toimitusjohtaja

Meranti Siivouspalvelulle on myönnetty huhtikuussa 2007 ISO 14001 sertifikaatti.

Meranti luottaa Pancomp:iin

« Takaisin

Oulun

kauppakamarin

sähköinen uutiskirje